Tietosuojaseloste

GDPR Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Stadin Mustavalkoinen Oy
Y-tunnus 2308998-4
Johanneksentie 8C LH7, 00120 Helsinki
Puh 0400 516 716
info mustavalkoinen fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö sekä tietosuojavastaava
Yritys: Stadin Mustavalkoinen Oy
Tietosuojavastaava: Vilhelm Sjöström
Osoite: Johanneksentie 8C LH7, 00120 Helsinki
Puh 0400 516 716
ville mustavalkoinen fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Palveluiden toimittamiseen, laskutus- ja perintäpalveluihin sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Valokuvia käytetään Stadin Mustavalkoinen Oy omilla internetsivuilla (käsittäen www.mustavalkoinen.fi sekä yrityksen sosiaalisen median kanavat).

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Tietoja käytetään laskutukseen, asiakkaiden ja Stadin Mustavalkoinen Oy väliseen viestintään sekä valmiiden tuotteiden postitukseen.
Henkilötietoja luovutetaan kahteen järjestelmään:
1) Visma PPG Oy
Tietoihin pääsy: Visma PPG Oy:n henkilökunta sekä Stadin Mustavalkoinen Oy:n henkilökunta
Tietoja käytetään asiakkaan laskutukseen sekä perintäpalveluihin
Tietosuojaseloste: https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/

2) Dropbox.com tiedostonsiirto- ja hallintapalvelu
Tietoihin pääsy: Dropbox.com sekä Stadin Mustavalkoinen Oy:n henkilökunta
Tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, sekä palvelun tietosisällön jakamiseen. Palvelinten maantieteellinen sijainti: Hollanti, Euroopan Unioni.
Tietosuojaseloste: https://www.dropbox.com/security/GDPR

Rekisterin tietosisältö (esimerkki kerättävästä tiedosta)
Yrityksen tai yksityishenkilön nimi, yrityksen Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutus (yritys) tai kotiosoite (yksityishenkilö).

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaalle tehtävän palvelun täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään sekä viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. julkiset rekisterit kuten YTJ). Yksilöimättömiä sivukävijätietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla (EU palvelimilla pysyvällä tiedolla).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella (DropBox, Google Analytics, WeTransfer)

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Helsingissä 12.1.2024
Stadin Mustavalkoinen Oy